• +385 1 557 38 39

    NARUČITE SE

Dječak pere zube

iTOP edukacija zubne higijene – video

Važnost pravilne zubne higijene od najranije dobi

O zdravlju naših zuba te ostalih tkiva u usnoj šupljini treba brinuti od najranijeg djetinjstva. Tako bi prvi posjet stomatologu teoretski trebao uslijediti već nicanjem prvih mliječnih zubića. Nažalost, u Hrvatskoj se veliki broj ljudi, dijelom zbog vlastite nebrige a dijelom zbog slabog programa dentalne preventive, nalazi u začaranom krugu zubne boli i straha od stomatologa što se vrlo nerijetko (svjesno ili nesvjesno) prenosi i na djecu.

Prvi susreti djeteta sa stomatologom moraju imati fokus samo na upoznavanju djeteta s doktorom i ordinacijom kako bi prevenirali strah od nepoznatih aparata i zvukova. Najbitnije je izgraditi dobar odnos između djeteta i stomatologa da bi se, u slučaju nastanka karijesa isti mogao sanirati bez veće traume za dijete, ali i za roditelja. Isto tako je od iznimne važnosti educirati roditelje i dijete o provođenju pravilne oralne higijene i trajnoj motivaciji za njenu svakodnevnu primjenu.

Cilj našeg rada s djecom, ali i s odraslima, je eliminacija straha te prevencija nastanka karijesa i parodontnih bolesti pomoću iTOP edukacije koju sustavno provodimo kod svakog našeg pacijenta. iTop edukacija (Individualni Trening Oralne Profilakse) se prvenstveno temelji na svakodnevnom pravilnom održavanju oralne higijene koja podrazumijeva kompletno odstranjivanje biofilma odnosno plaka s tvrdih zubnih površina pravilnom tehnikom četkanja i korištenjem interdentalnih četkica/zubnog konca. Možemo zaključiti da zdravlje usta leži primarno u edukaciji i informiranosti sadašnjih i budućih pacijenata te o redovitim posjetima savjesnom stomatologu.