• +385 1 557 38 39

    NARUČITE SE

Dental RTG

Dentalna radiologija

Što je dentalna radiologija?

Dentalna radiologija je dio radiologije koji se bavi upotrebom ionizirajućih i neionizirajućih zračenja u svrhu postavljanja dijagnoze, planiranja terapijskih stomatoloških postupaka te praćenja razvoja bolesti i rezultata stomatološkog liječenja. Uz klasične rendgenske snimke zuba i čeljusti, primjena digitalnih tehnologija, ultrazvuka, kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonancije, dodatno je unaprijedila mogućnosti stomatološke dijagnostike i terapije.

Čemu služe rendgenske snimke u stomatologiji?

Rendgenske snimke koriste se u svim stomatološkim područjima i to za dijagnostiku, planiranje liječenja, provedbu liječenja te za terapijsko i poslijeterapijsko praćenje. U restorativnoj stomatologiji i endodonciji rendgenske snimke služe za otkrivanje i praćenje karijesa te traumi i patoloških promjena u pulpi i periapikalnom području.

Nudimo uslugu snimanja digitalnog ortopana i intraoralnih digitalnih snimaka s najmodernijim uređajima minimalnog intenziteta zračenja (Soredex – Cranex D).