Cjenik stomatoloških usluga

1. DENTALNI IMPLANTATI Cijena Akcija
1.1 Dentalni implantat (MIS) 4000 kn -
1.2 Dentalni implantat (Straumann/Nobel) 5000 kn -
1.3 Abutment 1000 kn -
2. PROTETIKA Cijena Akcija
2.1 Metal keramička kruna 1650 kn 1320 kn
2.2 Bezmetalna e.max ljuskica (veneer) 2800 kn -
2.3 Bezmetalna kruna (cirkon ili e.max) 2800 kn 2240 kn
2.4 Smile design 1000 kn -
2.5 FRC nadogradnja zuba 450 kn -
3. ORALNA KIRURGIJA Cijena Akcija
3.1 Jednostavna ekstrakcija - vađenje zuba 400 kn -
3.2 Komplicirana ekstrakcija 600 kn -
3.3 Operativno kirurško vađenje zuba sa šivanjem 1700 kn -
3.4 Apikotomija 1700 kn -
3.5 Sinus lift (eksterni) 6000 kn -
3.6 Sinus lift (interni) 2500 kn -
3.7 Augmentacija s membranom (1g) 2600 kn -
4. STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA Cijena Akcija
4.1 Jednoplošne estetske plombe 350 kn -
4.2 Dvoplošne estetske plombe s bioaktivnom podlogom 400 kn -
4.3 Troplošne plombe s bioaktivnom podlogom 450 kn -
4.4 Staklenoionomerni ispun 150 kn -
4.5 Endodontsko lječenje i punjenje kanala - po kanalu 450 kn -
4.6 Izbjeljivanje zubi (Opalescence Boost gel) 2500 kn -
4.7 Zaštitna udlaga 1000 kn -
5. PARODONTOLOGIJA Cijena Akcija
5.1 Čiščenje zubnog kamenca i poliranje 300 kn -
5.2 Pjeskarenje zuba 350 kn -
5.3 Otvorena kiretaža po kvadrantu 2000 kn -
5.4 Kiretaža po zubu 300 kn -
5.5 Parodontalna kirurgija (produljivanje krune, prekrivanje recesija) po zubu 2500 kn -
6. DIGITALNI ORTOPAN Cijena Akcija
6.1 Digitalni ortopan 200 kn -
7. ESTETSKA STOMATOLOGIJA Cijena Akcija
7.1 Mobilni (nevidljivi) aparatić - Simply Smile clear aligner 15000 kn 13000 kn
7.2 Mobilni aparatić nove generacije - Inman Aligner 9500 kn 7500 kn
7.3 Fiksni aparatić (metalne bravice) - obe čeljusti 14000 kn -
7.4 Fiksni aparatić (metalne bravice) - jedna čeljust 7000 kn -
7.5 Fiksni aparatić (estetski) - obje čeljusti 18000 kn -
7.6 Fiksni aparatić (estetski) - jedna čeljust 9000 kn -
7.7 Mobilni (nevidljivi) aparatić - Invisalign Full Od 25000 kn -
7.8 Paket: čišćenje kamenca, pjeskarenje i izbjeljivanje zubi Zoom lampom 3150 kn 2000 kn

Primjeri iz prakse