Cjenik stomatoloških usluga

1. DENTALNI IMPLANTATI Cijena Akcija
1.1 Dentalni implantat (MIS) 4000 kn -
1.2 Dentalni implantat (Straumann/Nobel) 5000 kn -
1.3 Abutment 1000 kn -
2. PROTETIKA Cijena Akcija
2.1 Metal keramička kruna 1650 kn 1320 kn
2.2 Bezmetalna e.max ljuskica (veneer) 2700 kn 2000 kn
2.3 Bezmetalna kruna (cirkon ili e.max) 2800 kn 2000 kn
2.4 Smile design (zub) 700 kn 350 kn
2.5 FRC nadogradnja zuba 400 kn -
3. ORALNA KIRURGIJA Cijena Akcija
3.1 Jednostavna ekstrakcija - vađenje zuba 250 kn -
3.2 Komplicirana ekstrakcija 350 kn -
3.3 Operativno kirurško vađenje zuba sa šivanjem 1000 kn -
3.4 Apikotomija 1200 kn -
3.5 Sinus lift (eksterni) 6000 kn -
3.6 Sinus lift (interni) 2500 kn -
3.7 Augmentacija s membranom (1g) 2600 kn -
4. STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA Cijena Akcija
4.1 Jednoplošne estetske plombe 300 kn -
4.2 Dvoplošne estetske plombe s bioaktivnom podlogom 330 kn -
4.3 Troplošne plombe s bioaktivnom podlogom 380 kn -
4.4 Staklenoionomerni ispun 150 kn -
4.5 Endodontsko lječenje i punjenje kanala - po kanalu 450 kn -
4.6 Izbjeljivanje zubi (Opalescence Boost gel) 2500 kn 1399 kn
4.7 Zaštitna udlaga 1000 kn -
5. PARODONTOLOGIJA Cijena Akcija
5.1 Čiščenje zubnog kamenca i poliranje 250 kn -
5.2 Pjeskarenje zuba 300 kn -
5.3 Otvorena kiretaža po kvadrantu 2000 kn -
5.4 Kiretaža po zubu 300 kn -
5.5 Parodontalna kirurgija (produljivanje krune, prekrivanje recesija) po zubu 2500 kn -
6. DIGITALNI ORTOPAN Cijena Akcija
6.1 Digitalni ortopan 200 kn -
7. ESTETSKA STOMATOLOGIJA Cijena Akcija
7.1 Mobilni (nevidljivi) aparatić - SmileLign clear aligner Od 8000 kn -
7.2 Mobilni aparatić nove generacije - Inman Aligner 9500 kn 7500 kn
7.3 Fiksni aparatić (metalne bravice) - obe čeljusti 10000 kn -
7.4 Fiksni aparatić (metalne bravice) - jedna čeljust 5000 kn -
7.5 Fiksni aparatić (estetski) - obje čeljusti 16000 kn -
7.6 Fiksni aparatić (estetski) - jedna čeljust 8000 kn -

Primjeri iz prakse